Toekomst

De komende jaren zullen goede jaren worden voor beleggingen in vastgoed in Nederland! Alternatieven als deposito’s en obligaties leveren vrijwel niets op. Aandelenkoersen lijken nog immer in een bubble te verkeren.

Na de huidige grote vraag naar betaalbare huurwoningen als belegging, zullen de overige beleggingscategorieën volgen. Logistiek vastgoed en winkels op prime-locaties zijn al meer gevraagd en worden duurder. Toerisme neemt toe en zal, naar onze mening, blijven toenemen en daarmee ook de vraag naar hotels als belegging.

Buitenlandse financiële instanties betreden de Nederlandse markt voor kredietverstrekkingen en zullen deze diverser en dus concurrerender maken. Nederlandse banken zullen hun opslagen moeten aanpassen. Beleggers in Nederlands vastgoed kunnen hiervan profiteren.

Kortom: WIJ ZIJN OPTIMISTISCH!